You are currently viewing Klimata un enerģētikas ministrija kļūs par vienu no ES fondu atbildīgajām iestādēm

Klimata un enerģētikas ministrija kļūs par vienu no ES fondu atbildīgajām iestādēm

Ministru kabinets š.g. 10. oktobrī ir apstiprinājis Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) virzīto grozījumu Eiropas Savienības (ES) fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda vadības likumā. Tas paredz KEM kā vienu no atbildīgajām iestādēm ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas perioda funkciju īstenošanā. KEM kļūs par atbildīgo iestādi pēc tam, kad likuma grozījums tiks pieņemts Saeimā.

Paredzēts, ka KEM pārņem Ekonomikas ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas funkcijas enerģētikas politikas un klimata politikas jomās, tostarp ES fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda ietvaros.

ES fondu 2021. – 2027. gada plānošanas periodā KEM īstenos divus ES fondu specifiskos atbalsta mērķu pasākumus: 

  • specifiskā atbalsta mērķa pasākums “Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšana – biometāns” (pieejamais finansējums 21,75 milj. eiro) un
  • specifiskā atbalsta mērķa pasākums “Atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē” (finansējuma apjoms 56,55 milj. eiro).

“Atjaunojamo energoresursu enerģijas veicināšanu – biometāns” ietvaros atbalstāmās darbības būs kompetences un kapacitātes celšana atjaunojamo energoresursu un gaisa piesārņojuma jautājumos, biogāzes attīrīšanas iekārtu uzstādīšana, lai aktivizētu biogāzes pārveidi par biometānu rezultātā mazinātot fosilo energoresursu izmantošanu, kā arī biometāna transportēšanai vai uzpildei nepieciešamās infrastruktūras izveide, t.sk., izveidojot pieslēgumus pie gāzes pārvades vai sadales tīkliem.

“Atjaunojamo energoresursu izmantošana un energoefektivitātes paaugstināšana lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē” atbalstāmās darbības būs energoefektivitātes paaugstināšana centralizētajā, lokālajā un individuālajā siltumapgādē un aukstumapgādē, kā arī atjaunojamo energoresursu un ne-emisiju tehnoloģiju izmantošana centralizētajā siltumapgādē, siltumenerģijas pārvades tīklu energoefektivitātes paaugstināšana u.c.

© Klimata un enerģētikas ministrija

Parašykite komentarą